Hälsokontroller

I våra hälsokontroller på företagen ingår:

  • Hälsosamtal
  • Längd, vikt och BMI-mätning
  • Blodtryck
  • Lungfunktionstest(spirometri)
  • Blodprovstagning. Kontroll av blodvärde, blodsocker, kolsterol, lever- och njurfunktion
  • Hörseltest

EKG och PSA-prov som tillägg.

Vi utför även hälsokontroller på privatpersoner. Kontakta oss för ytterligare information, prisuppgifter och tidsbokning.

Samarbetspartners

qvab