Ändringar i regler från Arbetsmiljöverket

Sanktionsavgifter bakgrund

Arbetsmiljöverket har sedan sommaren 2016 infört tjugotal sanktionsavgifter om företag bryter mot deras regler. De som främst berör tillverkningsindustri är sanktionsavgifter om truck körs utan tillstånd från arbetsgivaren och takarbete utan fallskydd. Sedan slutet av 90 talet har det varit sanktionsavgift på tryckkärl. Se länken nedan för alla sanktionsavgifter (den är in i skrivandes stund uppdaterad med regler om EG-försäkran och bruksanvisning)

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/sanktionsavgifter-foreskrifter-paragrafer-med-sanktionsavgifter.pdf

Från och med 15 juni 2017 kommer även sanktionsavgift att sättas om en maskin saknar EG-försäkran och bruksanvisning (ska vara på svenska) när den sätts i drift. Sanktionsavgift kommer även att sättas om märkning saknas på lyftande maskiner (kranar, traverser etc.) och maskiner för personlyft (skylift etc.)

Detta är en onödig kostnad och avgiften varierar från 5000 – 500 000 kr beroende på objekt och antal anställda i företaget. Företag med mer än 500 anställda betalar alltid max avgift.

Anders Jansson
Arbetsmiljöingenjör
0708-­‐303503

qvab