Hälsovård

Allmän Medicinsk kontroll

I vår Hälso- och arbetsmiljökontroll på företagen ingår:

 • Hälsosamtal
 • Längd, vikt och BMI-mätning
 • Blodtryck
 • Lungfunktionstest(spirometri)
 • Blodprovstagning. Kontroll av blodvärde, blodsocker, kolsterol, lever- och njurfunktion
 • Hörseltest
 • Arbetsmiljöundersökning
 • EKG och PSA-prov som tillägg.

Vi utför även hälsokontroller på privatpersoner. Kontakta oss för ytterligare information,
prisuppgifter och tidsbokning.

Obligatoriska Medicinska kontroller

 • Härdplaster/Isocyanater
 • Nattarbete
 • Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
 • Bly och kadmium
 • Mast- och stolparbete
 • Rök- och kemdykning
 • Dykarbete
 • Vibrationer
 • Handintensivt arbete

Medicinska kontroller

 • Hörselundersökning vid exponering för buller
 • Synundersökning vid bildskärmsarbete
 • Läkarundersökning för minderåriga (vissa situationer)
 • Hälsokontroll och vaccination vid arbete med mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • Spirometri
 • Drogtest
 • Konditionstest
 • Arbets-EKG

Samarbetspartners

qvab