Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft(AFS 2015:4).

De är framtagna för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

För fullständig information, gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se och beställ föreskrifterna som trycksak eller ladda ner som pdf.

qvab