Ett gott liv på och
utanför arbetsplatsen

Företagshälsovård har vi bedrivit sedan 1985 i egen regi och haft en god utveckling med ökat utbud av efterfrågade tjänster och har nu över 300 anslutna företag.

Företagshälsovård

En hälsosam arbetsplats är en bra arbetsplats. För att förhindra ohälsa och sjukskrivningar är det viktigt att alla medarbetare upplever en god hälsa och känner harmoni och motivation på sin arbetsplats. QV hjälper er att skapa en hälso­medvetenhet och att odla en god livsstil. Vi utformar och följer upp behandlingar gemensamt med våra arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer

Hälsovård

I vår Hälso- och arbetsmiljökontroll på företagen ingår:

 • Hälsosamtal
 • Längd, vikt och BMI-mätning
 • Blodtryck
 • Lungfunktionstest(spirometri)
 • Blodprovstagning. Kontroll av blodvärde,blodsocker, kolesterol, lever- och njurfunktion
 • Hörseltest
 • Arbetsmiljöundersökning
Läs mer

Sjukvårdsförsäkring

Vi samarbetar med flera försäkrings­bolag avseende bedömning och behandling av läkare eller psykolog. Detta gäller således de personer som privat eller via sin anställning har tecknat sjukvårds­försäkring i försäkringsbolag. Man anmäler således sin sjukdom/skada till sitt försäkrings­­bolag som i sin tur kontaktar oss för bokande av tid.

Läs mer

Intyg

Vi utför flertalet intyg för privat­personer och företag, se nedan:

 • Körkortsintyg (bil, buss, lastbil och taxi)
 • Intyg för järnvägspersonal och sjöfolk
 • Invaliditetsintyg
 • Adoptionsintyg
 • Intyg inför arbete som au-pair.
 • Sjukintyg till resebyrå.
Läs mer

QVAB Företagshälsovård

2013 omstrukturerades vår verksamhet och företagshälsan fick ett nytt namn, QV = Qualitas Vis (fritt översatt Ett Gott Liv). Tidigare hette vi Centralhälsan. Vi är en godkänd Företagshälsovård, och har en bred och mångårig yrkeserfarenhet. Kontinuitet, bred yrkeskompetens, lättillgänglighet är några av våra absoluta ledord i vår verksamhet där vi vill ha en ständig dialog med våra kunder för att därmed undvika missnöje och tidigt upptäcka problem som vi kan ge åtgärdsförslag på.

/ Olav Hoheisel - VD, Företagsläkare

Samarbetspartners

qvab