Övriga tjänster

Vad är ICI-metoden?

Samtliga patienter i Patientföreningen för smärtlindring har fått hjälp genom doktor Gunnar Boströms väl beprövade behandling med ICI-metoden. Vad innebär denna metod?

Sedan mer än 30 år har doktor Gunnar Boström behandlat sina patienter med en mycket låg dos kortison – Kenacort-T 40 mg/ml – 1 ml som injiceras intramuskulärt, alltså i den stora skinkmuskeln. Behandlingen ges var 2-3 månad, innan symptomen återkommit. På så sätt har hundratals artrospatienter fått smärtlindring och återfått sin rörlighet, astmapatienter har sluppit ifrån livshotande astmaanfall, psoriasispatienters hud har läkt och människor med liggsår har återfått sin rörlighet. Samtliga patienter har fått ökad livskvalitet.

Kenacort-T 40 mg/ml är ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedel som återfinns i FASS och Läkemedelsverkets produktinformation, liksom att metoden är godkänd av och anses som väl beprövad av Socialstyrelsen. Den dagliga produktionen av kroppseget kortison – kortisol – är 20 mg. När man blir äldre, sätts produktionen av kortisol ner och man känner av åldrandets olika besvär. Genom den låga dosen 1 ml av intramuskulär kortisonbehandling – ICI-metoden – ”kickar” kroppens egen kortisolproduktion igång och självläkningen fungerar.

Gemensamt för alla patienter är att man inte fått någon hjälp tidigare för sina besvär, trots att man genomgått alla instanser inom primärvården.

Kontakta oss för ytterligare information, prisuppgifter och tidsbokning.

Läs mer

qvab